Kana Kamui

12:03

Hello

17:48

:))

11:24

Xin chào?

Đây là bài viết để test xem trang này có hoạt động bình thường hay không. Sau khi đăng nhập, bạn có thể nhấn vào thời gian của post này (dạng HH:mm) để đến thẳng phòng chat.

Đây là phòng chat, bạn có thể in đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch giữa chữ, hoặc

căn giữa,

căn phải,


chèn ảnh và chèn trực tiếp video từ Youtube, chỉ cần có link.

Bạn cũng có thể chèn các icon bằng cách click vào biểu tượng Mặt cười trên khung soạn thảo. Hiện tại tôi chưa up icon, tôi sẽ up sau. Và vui lòng liên hệ với tôi về kiểu icon bạn thích.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với tôi.

Sau cùng, bạn có thể xoá post này bằng cách nhấn vào [X] trong phòng chat.

Trân trọng.

Nguyên.